Nabízíme tyto služby

 • Příprava smluv a dokumentů nutných k převodu nemovitostí:
 • Dohoda o rezervaci Vámi vybrané nemovitosti
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Kupní smlouva
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • Plná moc (pokud to případ vyžaduje)
 • Smlouva o zřízení věcného břemene
 • Řešení exekucí, zástav a dalších omezení
 • Výmaz zástav, exekucí a věcných břemen
 • Zastupování klientů při převodu nemovitostí
 • Bezplatná advokátní či realitní úschova kupní ceny na depozitních účtech.
 • Zastupování při jednání s orgány státní správy a s katastrálním úřadem